Zaproszenie do udziału w projekcie

Firma „INNOVO” Innowacje w biznesie sp. z o. o. ul. Dworcowa 12, 38-200 Jasło,  informuje, iż z dniem 01.10.2022 roku rozpoczyna realizację projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII. Integracja Społeczna, Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie w zakładce rekrutacja.