Zakątek Seniora przy INNOVO

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VIII. Integracja Społeczna, Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Informacja

W związku z zakończeniem kolejnego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Informacja

W związku z zakończeniem kolejnego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Informacja

W związku z zakończeniem kolejnego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Harmonogram

W ramach Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia na miesiąc luty więcej >>

Informacja

W związku z zakończeniem kolejnego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Informacja

W związku z zakończeniem kolejnego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Informacja

W związku z zakończeniem kolejnego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Informacja

W związku z zakończeniem kolejnego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Harmonogram

W ramach Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia na miesiąc styczeń więcej >>

Rekrutacja

W związku z zakończeniem kolejnego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Informacja

W związku z zakończeniem pierwszego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Skip to content