Zakątek Seniora przy INNOVO

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VIII. Integracja Społeczna, Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Andrzejki

W dniu 23.11.2023 r. zorganizowane zostało Andrzejkowe spotkanie okolicznościowe. Uczestniczki i Uczestnicy biorący udział w projekcie więcej >>

Dożynki

Uczestniczki i Uczestnicy biorący udział w projekcie pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” w ramach Klubu Seniora więcej >>

Rymanów

W dniu 20.07.2023 r. zorganizowane zostało spotkanie okolicznościowe wyjazdowe, w którym wzięli udział Uczestniczki i Uczestnicy więcej >>

Informacja

W ramach Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia na miesiąc sierpień więcej >>

Harmonogram

W ramach Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia na miesiąc lipiec więcej >>

Informacja

W ramach Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia na miesiąc czerwiec więcej >>

Harmonogram

W ramach Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia na miesiąc maj więcej >>

Informacja

W ramach Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia na miesiąc kwiecień więcej >>

Harmonogram

W ramach Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia na miesiąc marzec więcej >>

Informacja

W związku z zakończeniem kolejnego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Informacja

W związku z zakończeniem kolejnego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Informacja

W związku z zakończeniem kolejnego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Harmonogram

W ramach Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia na miesiąc luty więcej >>

Informacja

W związku z zakończeniem kolejnego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Informacja

W związku z zakończeniem kolejnego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Informacja

W związku z zakończeniem kolejnego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Informacja

W związku z zakończeniem kolejnego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Harmonogram

W ramach Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia na miesiąc styczeń więcej >>

Rekrutacja

W związku z zakończeniem kolejnego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Informacja

W związku z zakończeniem pierwszego etapu rekrutacji do Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” firma „Innovo” więcej >>

Skip to content