O projekcie

Firma Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Radość” zaprasza do udziału w Projekcie „Zakątek Seniora przy INNOVO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII. Integracja Społeczna, Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”

Dofinansowanie Projektu z UE: 859 751,15 zł

Budżet państwa: 50 573,60 zł

Wartość Projektu: 1 011 471,95 zł

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych dla 50 osób w tym: 28 kobiet, 22 mężczyzn osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bycia osobą starszą/potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących teren Miasta lub Gminy Jasło w okresie do 31.12.2023 r. dzięki:

 • objęciu 20 osób (11 kobiet, 9 mężczyzn) sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania w tym 15 osób wsparciem w formie usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne do 31.12.2023 r.
 • utworzenie i wsparcie 30 miejsc opieki dla 30 osób (17 kobiet, 13 mężczyzn) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w nowo utworzonym Klubie Seniora do 31.12.2023 r.

 

Okres realizacji Projektu od 01.10.2022 r. do 31.12.2023 r.

 

W ramach Projektu oferujemy

Udział w Klubie Seniora daje możliwość spotykania się z innymi Uczestnikami, spędzania wolnego czasu oraz korzystania z wyposażenia Klubu w czasie jego funkcjonowania. Uczestnicy Klubu będą mieli zapewniony;

 • serwis kawowy;
 • udział w warsztatach ruchowych,
 • udział w warsztatach rękodzielniczych,
 • udział w warsztatach kulinarnych,
 • udział w warsztatach komputerowych;
 • kreację wizerunku (np. usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, );
 • wyjazdy do kina i teatru;
 • udział w wycieczkach jednodniowych;
 • udział w spotkaniach okolicznościowych;

 

W ramach sąsiedzkich usług opiekuńczych Uczestnik będzie miał zapewnione:

 • wsparcie w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego jak np. zakupy, porządki, pomoc w przygotowaniu posiłku, wyjście na spacer czy do lekarza;
 • dofinansowanie opłat za wykonywane usługi opiekuńcze do 100% wartości w zależności od posiadanego dochodu;
 • teleopiekę w formie elektronicznej opaski medycznej – dla najbardziej potrzebujących

 

Udział w projekcie jest częściowo odpłatny. Odpłatność będzie pobierana od uczestników, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej, za wszystkie realizowane w ramach projektu usługi.

 

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja