Andrzejki

W dniu 23.11.2023 r. zorganizowane zostało Andrzejkowe spotkanie okolicznościowe. Uczestniczki i Uczestnicy biorący udział w projekcie pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” w Klubie Seniora spotkali się na wspólnym poczęstunku i zabawie Andrzejkowej. W ramach spotkania grupę seniorów bawiła muzyka, przy dźwiękach której seniorzy chętnie tańczyli. Osoby uczestniczące w spotkaniu oddawały się rozmowom i wspólnej zabawie.